شیوه نامه هوشمندسازی مدارس
سند تحول راهبردی
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
نقشه راه مدارس هوشمند
راهبرد تحولی وزارت آموزش و پرورش
الگوی سخت افزاری مدارس هوشمند
نظام نامه توسعه فناوری اطلاعات
نظام اجرایی،استاندارها،
الزامات،...
نقشه راه مدارس هوشمند مالزی
قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه
برنامه درسی ملی
سند بسته آموزشی
آدرس: خیابان انقلاب - خیابان فخر رازی - خیابان شهید وحید نظری - پلاک 59 / تلفن : 61094271-021 / تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آموزشی فرهنگی انتشارات مبتکران می باشد